Isolasjon

Nye regler og krav til forskjellige former for isolering, krever materialer med gode tekniske kvaliteter. I dag kreves det i tillegg til gode løsninger på varmeisolering, også løsninger på isolering mot lyd og brann. Boenhetene ligger i dag ofte svært tett, og også moderne krav til komfort må løses.

Rockwool – når man snakker om isolasjon tenker nok de fleste på isolering av bygninger under normale klimatiske forhold, men Rockwool steinull kan klare langt mer krevende forhold. Les mer om Rockwool her.

Glava er et norsk selskap med stategi og drift tilpasset norsk forhold. Dette er forhold vi har jobbet i hver eneste dag siden 1935. Vi har tekniske konsulenter og representanter i hele landet. Les mer om Glava her.