Våre sponsorater

Kodal UL

Kodal Ungdomslag er et levende klekkeri for kultur og barne- og ungdomsarbeid. Laget har over 400 medlemmer fra 0 – 100 år.

Kodal IL

Kodal Idrettslag ble stiftet i 1915 og har, og er, bygdas samlingsplass både til store arrangementer Gråtassen Triathlon og andre aktiviteter