Jobb på Hasås

Hasås AS er avhengig av, og ønsker en stabil arbeidskraft. For å oppnå det setter vi de ansatte høyt og jobber kontinuerlig for å legge forholdene til rette for det. Vi har en flat organisasjon med kort vei til beslutninger, som gjør at alle blir sett og hørt med sine behov og ønsker.