Om Hasås

Hasås AS startet i 1957 som en familiebedrift med tradisjonell sagbruksvirksomhet. Bedriften har siden hatt en jevn og sikker ekspansjon. Sagbruksvirksomheten ble etter hvert nedlagt, og fra midten av 90-årene har Hasås AS basert seg på kun høvling. 

I 2004 begynte Hasås AS å overflatebehandle innvendig panel, utvendig kledning og listverk. I 2015 lå omsetningen av trelast og byggevarer på ca. 233 millioner kroner med en stab på 60 medarbeidere.

Hasås er en topp moderne produksjonsbedrift

Vi fremstiller i dag et vidt spekter av varer fra to produksjonslinjer. Ved hjelp av moderne produksjonsutstyr kjøres store serier ved den ene produksjonslinjen, og spesialprofiler og spesialdimensjoner etter kundens ønske ved den andre. Vi har god kapasitet, stor fleksibilitet og få begrensninger når det gjelder produksjon av profiler og dimensjoner.
Her er i prinsippet alt mulig.

Komplett leverandør av trelast og byggevarer

I tillegg til egne ferdigvarer har vi et komplett lager av trelast og byggevarer – større enn hos de fleste i bransjen. Daglig forsyner bedriften privatkunder, entreprenører, ferdighusfirmaer, industrikunder og byggevarehus med alt de måtte trenge. 

Overflatebehandling

Hasås AS har tre produksjonslinjer for industriell overflatebehandling. To for grunning av utvendig kledning og en for utvendig mellomstrøk og transparent beis. Totalt sett overflatebehandler vi ca. 3,8 millioner meter listverk, panel og kledning hvert år. Hasås bruker merkevarene til Jotun i all behandling utvendig.

 

TENK STORT – TENK SANDEFJORD:

Våren 2017 presenterer næringslivet i Nye Sandefjord 15 korte filmer. Hver episode tar for seg en ny bedrift og episode nr. 2 handler om Hasås. Se filmen her!

KONTAKT OSS