Salgsbetingelser

Salgsbetingelser forteller kunden hva du og Hasås, som leverandør, må overholde i handelsprosessen. Det er viktig at du som kunde setter deg godt inn i våre salgsbetingelser.

1 – Bindende salgsavtale – Et tilbud er ikke bindende dersom det ikke aksepteres innen 4 uker etter utsendelse. Salg eller andre avtaler som selgerens tjenestemenn eller representanter gir er bindende inntil en skriftlig ordrebekreftelse fra selgeren, eller ved påbegynt levering. Ordrebekreftelse anses å være akseptert av kjøpern dersom det ikke er gjort skriftelige innvendinger mot selger innen 3 dager etter utsendelse.

2 – Salgsvaren (-e) – se ordrebekreftelse/rabatter. Hvis det i forkant er fremplukkede lengder eller precut må dette sjekkes i hvert enkelt tilfelle. Det er viktig at kunden ved enhver anledning kontrollerer at antall og dimensjon stemmer i hvert enkelt tilfelle.

3 – Leveringstid – lagerførte varer leveres raskt i samråd med kunden. Ikke lagerførte varer må forventes noe lenger leveringstid. Spesialprofiler og dimensjoner må avtales i hvert enkelt tilfelle.

4 – Eventuelle klager – krav av en eller annen grunn skal meldes skriftlig og innen åtte dager etter at varene er mottatt. Transportskade skal noteres på fraktbrevet ved mottak. Varer som er vedtatt/godkjent vil ikke bli erstattet. Krav vil bli begrenset i verdi ved omsorgsfull levering.

5 – Valg av dimensjoner – Hasås forbeholder seg retten til å endre dimensjoner og form til katalogstandarden, uten forpliktelse til å fremme informasjon.

6 – Klager – ved mottak av varene skal kjøper kontrollere varene og eventuelle krav må gjøres umiddelbart. Avvik i antall må spesifiseres. Klager vedrørende kvalitetsavvik skal gjøres umiddelbart etter at feilen er oppdaget. Det er kjøperens ansvar å dokumentere eventuelle skader eller mangler grunnet transport. Hvis det er betydelige mangler ved produktet som selger står ansvarlig for, skal selgeren gis mulighet til å rette opp feilen, gi prisreduksjon eller foreta ny levering.

7 – Begrensning – selger er ikke ansvarlig for skade, indirekte tap eller skade som skyldes bruk/behandling av produktet eller for andre typer følgeskader, med mindre det er feil eller mangler i produktet som kan spores tilbake til forsettelig eller grov uaksomhet fra selgeren og hvor fra innkjøp er oppdaget forutseelig årsakssammenheng mellom den påståtte feilen/mangelen og den skaden som har oppstått. Leverandøren sitt ansvar vedr. leveransen opphører etter 1 år etter leveringsdato.

8 – Tvister – i vanlige rettssaker gjelder selgerens jurisdiksjon.

9 – Betaling – betalingsbetingelser er angitt i avtale gjort med hver enkelt kunde.

10 – Salgspant – selger har salgspant i de leverte varene inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt betalt jfr. panteloven 3 – 14 og 3 – 22.

11 – Returrett – retur må avtales på forhånd. Oppgi ca. mengde og type vare. Det vil bli tatt en returavgift på 16 %. Varer som er spesialbestilt fra leverandør, krediteres i henhold til de enkelte underleverandørers avtaler. Det belastes for retur dersom retur skal hentes med egen bil. Spesialbestilte- og produserte varer tas ikke i retur.