Ansatte

Et godt arbeidslag gir fornøyde kunder!

Her er en oversikt over våre ansatte. Ta gjerne kontakt med oss.

Ønsker du å laste ned en kontaktliste? Trykk her: Kontaktliste Hasås

Kristian Lundh

Faglig leder

tlf. +47 909 71 545
kristian.lundh@hasas.no

Tore Skarsholt

Selger

tlf. +47 922 32 563
tore@hasas.no

Jan Henrik S. Brudal

Selger/bygningsingeniør

tlf. +47 930 79 082
jan.henrik@hasas.no

Elin Hasås Pettersen

Markedsansvarlig

tlf. +47 922 11 780
elin@hasas.no

Hans Viggo Nielsen

Salgs og markedsleder // HR / HMS

tlf. +47 480 05 078
hans.viggo@hasas.no

Anne Louise Tveitan

Distriktsansvarlig salg forhandler

tlf. 913 68 726
alt@hasas.no

Einar Glomstad

Selger

tlf. 915 58 400
einar@hasas.no

Per Kristiansen

Distriktsansvarlig salg proff

tlf. 906 07 775
per@hasas.no

Yngvar Hasås

Daglig leder

tlf. +47 909 30 045
yngvar@hasas.no

Per Frode Brændsrød

Økonomi/administrasjon/IT

tlf. +47 906 50 844
per.frode@hasas.no

Hans Viggo Nielsen

Salgs og markedsleder // HR / HMS

tlf. +47 480 05 078
hans.viggo@hasas.no

Marit Nelvik

Sentralbord

tlf. +47 334 39 500
marit@hasas.no

Merete Simonsen

Kontormedarbeider

tlf. +47 334 39 500
merete.simonsen@hasas.no

Anette Loftum

Kontormedarbeider

tlf. 334 39 500
anette@hasas.no

Roar Lysnes

Transport teamleder

tlf. 902 09 373
roar@hasas.no

Arvid Langås

Hjullaster - formann

tlf. +47 957 59 830
post@hasas.no

Ann Helene Jensen

NOBB

tlf. +47 334 39 500
ann.helene@hasas.no

Anders Christiansen

Sjåfør

tlf. +47 452 72 092
post@hasas.no

Tormod Finnskog

Sjåfør

tlf. +47 952 29 293 
post@hasas.no

Jørn Petter Hagstrøm

Sjåfør

tlf. +47 952 65 014
post@hasas.no

Jan Roar Kristoffersen

Sjåfør

tlf. +47 465 05 554
post@hasas.no

Kenneth Svendsen

Hjullaster

tlf. 93071122
post@hasas.no

Jørgen Norheim

Logistikk- og innkjøpsleder

tlf. 940 55 540
jorgen@hasas.no

Magne Abrahamsen

Teamleder Lager

tlf. +47 918 63 818
magne@hasas.no

Jens Petter Støen

Lagermedarbeider/varemottak/beholdning

tlf. 934 01 117
jens.petter@hasas.no

Ivar Haukaas

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. +47 452 72 071
lager@hasas.no

Harald Lind

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. +47 464 42 416
lager@hasas.no

Lorents Næss

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. +47 930 71 117
lager@hasas.no

Jørn Helgeland

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. +47 926 40 008
lager@hasas.no

Ahmad Mirshahi

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. +47 930 79 337
lager@hasas.no

Tor-Edvard Nilsen

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. 930 65 818
lager@hasas.no

Thomas Røsholt

Lagermedarbeider/ekspeditør

tlf. 401 02 986
lager@hasas.no

Kristian Hasås

Produksjonsansvarlig

tlf. +47 957 89 614
kristian@hasas.no

Jahn Skjeggerød

Produksjonsmedarbeider formann

tlf. +47 911 23 165
maling@hasas.no

Tor Svendsen

Produksjonsmedarbeider - maling

tlf. +47 334 39 500
maling@hasas.no

Herman Nomat

Fagarbeider - maling

hovel@hasas.no

Mikkel Paaske Eriksen

Produksjonsmedarbeider  - maling

Geir Broen

Produksjonsmedarbeider  - maling

hovel@hasas.no

Johnny Rossnes

Produksjonsmedarbeider - maling

tlf. +47 334 39 500
maling@hasas.no

Frode Helgeland

Fagarbeider - maling

tlf. +47 334 39 500
maling@hasas.no

Øyvind Jacobsen

Produksjonsmedarbeider - beis

tlf. +47 334 39 500
post@hasas.no

Kristian Hasås

Produksjonsansvarlig

tlf. +47 957 89 614
kristian@hasas.no

Egil Aashamar

Fagarbeider - formann - høvleri

tlf. +47 481 82 303
egil@hasas.no

Gert Erik Kramer

Ansvarlig flisballproduksjon

tlf. +47 452 73 730

Terje Risnes

Fagarbeider - formann - skreddersøm

spesialhovel@hasas.no

Frode Gulvik

Produksjonsmedarbeider - precut

Svein Asle Sandland

Fagarbeider - formann - høvleri

tlf. +47 941 35 908
svein@hasas.no

Ivar André Raymond

Fagarbeider - høvleri

hovel@hasas.no

Ole Søndergaard

Fagarbeider - høvleri

hovel@hasas.no

Alexander Svendsrød Nordby

Produksjonsmedarbeider - høvleri

post@hasas.no

Simen Skjeggerød

Produksjonsmedarbeider - høvleri

post@hasas.no

Simen Linnestad

Fagarbeider - skreddersøm

hovel@hasas.no

Lars Simensen

Fagarbeider - høvleri

hovel@hasas.no

Ahsan Ahmadian

Fagarbeider - høvleri

Kantine

post@hasas.no

Kantine

post@hasas.no