Samfunnsansvar

Hasås AS har i hovedsak to fokusområder hva gjelder samfunnsansvar; miljø og mennesker.

Miljø

Vårt virke, treverk, er i seg selv miljøeffektivt. Et hus satt opp i treverk, vil lagre CO2 i hele husets levetid, som ofte er 100 år.

Vi jobber kontinuerlig med miljøeffektive løsninger. Internt jobber vi for minst mulig håndtering av varer. Eksternt har vi fokus på samlast og andre former for effektiv transport. Våre biler er alle av siste moderne lavutslippsmotorer.

Vi er sertifisert i PEFC. Det vil si at vi forplikter oss til kun å bruke sertifiserte leverandører som henter tømmer i bærekraftige skogbruk. Betingelser for skogeiere og replanting etc. er noen eksempler. Se for øvrig PEFC.org.

 

Mennesker

Vi er godkjent lærebedrift og tar ansvar for å utdanne unge mennesker i vår bransje. Vi har til enhver tid minst én lærling i vårt system. I tillegg videreutdanner vi våre medarbeidere. Våren 2018 tok syv av våre medarbeidere fagbrev i trelastfaget, tilrettelagt og betalt av bedriften.Vi har fokus på lokal ungdom også når det gjelder å gi dem mulighet til å jobbe ved siden av studier og skole. Mellom syv og ti unge lokale gutter og jenter jobber hos oss som ekstrahjelp etc.

Vi er positive til, og takker ja til hospitering på vår bedrift. U-skoler, videregående skoler, NAV og arbeidsmarkedsbedrifter har alle regelmessig utplassering hos oss. Hasås AS ønsker også en voksen arbeidskraft, og legger til rette for at dette. Per i dag har vi to medarbeidere over 70 år.

 

Lokalsamfunn

Hasås AS er en hjørnestensbedrift i Kodal og i tidligere Andebu kommune. Mangel på større bedrifter i vårt lokalsamfunn, gjør at lokale foreninger som aktiviserer barn og unge, ikke har så mange bedrifter til å støtte dem. Vi støtter derfor konsekvent disse foreningene, noen med faste summer per år. Barns oppvekstsvilkår er for oss et sterkt fokus.

 

Etikk

I Hasås bekjenner vi oss til et sett av verdier som skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og selskap. Alle våre handlinger, produkter og tjenester skal underbygge verdiene vi står for. Vil du lese mer om våre etiske retningslinjer kan du gjøre det her.