Slik bygger du en vinkelbenk til terrassen – steg for steg

Silje er ei dame som syns det er spennende med praktiske utfordringer, og har alltid likt å lage ting. Her får du hennes steg-for-steg forklaring på hvordan du bygger en flott vinkelbenk til terrassen – noe de fleste kan klare!

Pass på at alt er klart før du starter, at du har alt du trenger og vet hvordan benken skal bli. Du kan lese mer om planleggingen og forarbeidet her.

Benken består av rammer

Vinkelbenken består av to seksjoner som møtes i et hjørne. Hver seksjon består av rammer. Du bestemmer selv antall rammer hver vei ut i fra hvor stor plass du har. Rammen i hjørnet er felles for dem begge, og peker i begge retninger. Denne benken har 6 rammer (5 rammer + felles hjørneramme) i den ene seksjonen og 4 rammer (3 rammer + felles hjørneramme) i den andre seksjonen.

Antall rammer totalt, hvor den første rammen er felles for begge seksjoner.
Rammer i seksjon 1, 6 stk
Slik ser en enkelt ramme ut

1. Lag maler

Lag en mal på alle de ulike delene i en ramme, slik at du får et slags byggesett hvor alle delene er ferdig kuttet.

Benken lages i to seksjoner og du skrur den sammen i vinkelen først når terrassebordene skal på.

2. Lag rammene:

Sett sammen delene i rammene.

Slik lager du rammene:

 • Legg et terrassebord som et underlag for hver ramme, i samme avstand som du ønsker avstanden mellom rammene.
 • Legg en lang 48*48 planke bak langs gulvet (oppå terrassebordene) for at ryggstolpene skal stå stabilt. Avstanden på terrassebordene skal være avstanden på rammene, men husk at terrassebordene er litt bredere enn rammene. Vurder avstand etter eget ønske. Ikke skru planken fast i veggen, med mindre du ønsker at den skal stå på ett og samme sted. Silje sin står løst, og er stabil pga. tyngden.

Terrassebord i bunn, og ramme oppå. De svarte strekene viser hvordan du skal skru skruene inn.

 • Alle ryggstolpene skal du skru fast i 48*48 planken. Skru to skruer skrått inn på hver side, slik at ryggstolpen står støtt i bunnstolpen. Det har ingen betydning hva slags skruer du velger.
 • Enden på en 48*48 skal du nå skru fast i bunnstolpen som ligger på gulvet, og i terrassebordene (fra undersiden). Denne er en støtte mellom ryggstolpe og ”frambeinet” på benken, og bør være målt i forhold til ønsket dybde på sitteplate (se tegning).
 • Dybden på sittebjelkene (48*73) må du vurdere selv. Siljes sittebenk er ca. 50 cm dyp. Det betyr at sittebjelkene er 60 cm fordi den skrå ryggen tar ca. 10 cm av disse bjelkene. Her må du bruke vater. Bruk også blyant for å markere hvor toppen av bjelkene skal stå. De skrur du først i ryggstolpen. Skru dem fast med skrue på skrå ovenfra og inn i ryggstolpen, for så å få støttekloss under. For å få ekstra støtte til sittebenken, som skal tåle stor vektbelastning, må du sette på støtteklosser. Disse bør være av 48*48, i 5-6 cm høyde. Skru disse godt fast i ryggsøylen, oppunder sittebjelken. Støtteklossen skrur du rett inn i ryggstolpen, og skru en skrue skrått inn via støtteklossen og opp i sittebjelken. Da sitter den godt. Skru deretter fast i ”frambeinet”. Også med skruer på skrått inn. Se bildet.
 • For å få ekstra støtte til sittebenken, som skal tåle stor vektbelastning, må du sette på støtteklosser. Disse bør være 48*48, i 5-6 cm høyde. Skru disse godt fast i ryggsøylen, oppunder sittebjelken.

Da har du første ramme på plass og kan lage de neste, avhengig av hvor mange du skal ha. Silje laget da 8 rammer totalt + 1 felles hjørneramme for begge seksjonene.

Disse skal ha en viss avstand mellom seg – Silje har rett over 40 cm avstand mellom hver ramme.

3. Skru sammen seksjonene i hjørnet

Skru sammen seksjonene i hjørnet, og stiv av med 48*48 for å slippe at benken blir ustø. Bruk vateret for å rette opp ev. Skjevheter etter hvert som du skrur fast.

4. Kle inn benken med terrassebord

 • Start med den lengste seksjonen, så får du hele lengder på den lengste sittedelen av benken, slik at den korte delen møter endene slik:

Silje ønsket egentlig å gjerde plankene, slik at de møttes i vinkel i hjørnet. Men det ble hun frarådet sin snekkersamboer, da det er stor sannsynlighet for at hjørnet tåler mindre, siden man ikke får festet bordene like godt som ved å skru de i hver ende, slik hun endte med å gjøre.

 • Skru bordene med to skruer i hver ramme. Da vrir de seg mindre ved temperaturforandringer. Ikke kle helt inn til ryggsøylene, siden du får skråsøyler der.
 • Når du har kledd inn sitteplassen, gjør du tilsvarende på forsiden på benken.

5. Lag skrårygg

Det enkleste her er å skru fast en 48*48 i siden på rammen. Da slipper du å skråskjære. Den skrur du øverst på ryggstolpen, og på innsiden av sittebjelken. Du må feste den i den vinkelen man vil ha ryggen. Det eneste du må skjære, er ev. endene, dersom de er for lange når du skal sette på toppbordet på ryggen. Man kan også skjære til disse stolpene før man skrur de på, hvis man vet nøyaktig hvor lange de skal være. Dette er en mer ”gjør det sjøl” måte, her kan det være du finner en måte du liker bedre. Dette skal gjøres på HVER ramme. Ikke kun den ene som på bildet, som på Siljes benk er montert litt annerledes, og krevde litt snekkerhjelp. Se tegning for forslag på montering.

6. Kle inn ryggen – langside

Nå er det tid for å kle inn ryggen. Begynn igjen med den lange seksjonen. Lengden på bordene skal være lik lengden på seksjonen og lengden på sittebordene. Begynn på bunnen av sitteplassen, og skru deg oppover langs skråplankene. Også her med to skruer per ramme. Øverst på ryggen var Silje nødt til å kløyve et bord, for at det skulle ”flukte” – eller være jevnt, med toppen på ryggsøylene. Toppbordet ville ellers blitt skjevt.

7. Kle inn ryggen – kortside

 • Skråskjær terrassebordene på endene som skal peke inn mot hjørnet av benken. Her lages det da en myk overgang uten for store gliper.
 • Nå skal du skru på bordene, og da trenger de godt feste i bakkant i hjørnet (resten har støtte), så ikke de bøyer seg eller knekker. Skru derfor fast en 48*48 i hjørnet oppå bordene på den lange seksjonen. Den skrur du fast i oversiden på ryggen på langseksjonen, og den havner da usynlig bak bordene på den korte seksjonen. Denne støtteplanken vil være med å støtte opp ryggen på den korte seksjonen, og du får skrudd skruene i hjørnet godt fast.

8. Kle inn toppen på benken

 • Skjær av eventuelle høye ryggsøyler
 • Bruk et helt terrassebord, i den lengden seksjonen tilsier.
 • Skråskjær i hjørnene, slik at bordene fra kort og lang sesjon møtes i en fin overgang i hjørnet. Hvis ikke du vil skråskjære, la den lengste seksjonen ha terrassebord fra ende til annen, mens terrassebordet på den korte seksjonen møter det andre på siden.

9. Armlene(r)

Silje valgte å lage et armlene på den ene siden, og ønsket at det skulle være stort nok til å kunne sitte på, ha planter eller lykter på, eller kunne brukes som avlastningsbord. Armlenet har to terrassebord i bredden, og er dypere enn bunnen på benken, og like dyp som sitteplaten. På den andre siden var det ikke plass til armlene, så der er siden på benken kledd inn.

Lag en ”kasse” av 48*48. Kassen lages av to ”rammer” som du skrur sammen med støtteklosser, noe liknende hva du har gjort med benken. Skru denne fast i ytterste ramme på den siden på benken du skal ha armlenet. Terrassebordene som ligger på toppen, og står foran, gjerdes i møte med hverandre. Det vil si at de får en nesten usynlig sammenkobling, slik at endeveen ikke syns, og ikke er utsatt for fukt.

Rammen på bildet til venstre. Denne lager du to av, og skrur de sammen med klosser i ønsket lengde – for å få ønsket bredde på armlenet, som på bildet i midten. Kle inn, slik som på bildet til høyre.

10. Sittekant

Ytterst på sitteplater på benken på begge seksjoner, skrur du fast et kløyvd terrassebord i frontene på sittebjelkene, slik at du ikke får noen synlige skruer fra sitteplaten. Bordet overlappes av kanten på sitteplaten.

Dette ikke klyves, men blir da litt lenger ned på leggen enn hva denne benken har. Her er det sittekomfort som avgjør hva du bør gjøre. Kanten skjuler innsiden av benken, og gjør det mer behagelig når du sitter med beina under benken.