Skal du ha fabrikkmalt kledning? Da bør du sjekke dette.

Du som forbruker skal være trygg på at du får beste kvalitet på din fabrikkmalte kledning. Kledningskontrollen er din sikkerhet. Bare se her.

Trodde du at malt kledning er det samme som malt kledning? Da må du tro om igjen! Overflatebehandling kan skje på mange ulike måter og under ulike forhold, og dette påvirker kvaliteten på behandlingen.

Du som forbruker skal være trygg på at du får beste kvalitet på din fabrikkmalte kledning. Kledningskontrollen er din sikkerhet. Bare se her.

Hva er kledningskontrollen?  

Kledningskontrollen er en frivillig kontrollordning for produsenter av overflatebehandlet kledning. Ordningen er et samarbeid mellom malings- og treindustrien, og Norsk Treteknisk Institutt. Bakgrunnen var et ønske om å etablere et feles regelverk for å heve kvaliteten på overflatebehandlet kledning.

Det er frivillig å være medlem, men alle produsenter tilsluttet Kledningskontrollen har pålagt seg en ekstern produksjonskontroll av Treteknisk. Kledningskontrollens varemerke er et bevis på at produsenten fokuserer på kvalitet og miljø, og bruker godkjente malingsprodukter.

Hvorfor er Hasås medlem av kledningskontrollen?

Vi leverer kvalitet i alle ledd, også når det gjelder overflatebehandling. Dette vil vi at kundene skal kjenne seg helt trygge på. Ved å velge kledning fra produsenter som er godkjent av kledningskontrollen, kan sluttbrukeren være trygg på at kvaliteten er like god som lovet.

Den eksterne kontrollen og kvalitetsstempelet gir kundene våre en trygghet.

Hva sjekkes og hvordan utføres kontrollene?

En overflatebehandlet kledning skal gi treverket riktig farge, utseende og i de fleste tilfeller beskyttelse.

 De viktigste sjekkpunktene er:

 • Riktig trefuktighet
 • Riktig påleggsmengde (filmtykkelse)
 • Riktig overflatetemperatur før kledningen males
 • Loggføring av alle produksjonsserier

Hvorfor bør du velge industrielt behandlet kledning?

Det er veldig mange argumenter for å velge industribehandlet kledning, les mer om det her. Mange tror at dette er dyrt, men det kan faktisk være like billig, om ikke billigere, enn å gjøre jobben selv.

Her er Kledningskontrollen sine 10 grunner til hvorfor du bør velge industrielt overflatebehandlet kledning:

 1. Mindre arbeidsbelastning
 2. Ingen krympestriper på vegg
 3. Du slipper å male med det samme kledningen er montert på bygget (med unntak av å flekke på bart trevirke og spikerhull)
 4. Kledningen har fått best mulig beskyttelse før ankomst byggeplass
 5. Påføringen skjer under optimale forhold som sikrer et best mulig resultat med jevn påføring
 6. Produksjonsprosessen er skjermet fra vær og vind
 7. Produsenten måler trefuktigheten før behandling
 8. Produsenten måler påført mengde maling, og sikrer at denne samsvarer med hva malingsprodusenten anbefaler
 9. Produsenten måler overflatetemperatur før behandling, eller forvarmer hvert eneste bord for optimal kvalitet

Skal du kjøpe overflatebehandlet kledning, er det viktig å være sikker på at kvaliteten er den beste. Du vil for enhver pris unngå at kledningen flasser etter kort tid. For å være helt trygg, bør du sjekke at produsenten er medlem av Kledningskontrollen.