Kledning av malmfuru

På dette prosjektet er det brukt kledning av malmfuru. Malmfuru er et miljøprodukt med egenskaper skapt av naturen. Kledning inneholder 90- 100 % kjerneved. Kontroll av malmandelen kontrolleres ved hjelp av reagenstester som viser tydelig skille mellom malme- og yteved. Kledningen vil gråne over tid og er vedlikeholdsvennlig.

Alt produseres hos oss og vi har mange profiler lagerført.

Produktet er egnet til

  • Utvendig kledning
  • Vannbrett og belistning utvendig
  • Takbord
  • Støyskjermer

Montering

Det er viktig at montering gjøres slik at opptørking skjer raskest mulig.
Malmfurukledning monteres med A4 syrefaste skruer.

Både ubehandlet og jernvitrolbehandlet malmfuru kan påvirke beslag. Bruk derfor plastbelagte stålbeslag eller kobber.

Ta kontakt med oss her – eller ring en av våre selgere.

 

Huset ligger på Tjøme og er bygget av Norgeshus, Birkelund & Sommerstad