Sertifikater

Hasås er PEFC sertifisert. PEFC er verdens største skogsertifiseringssystem, etablert i 1999. PEFC Norge har som formål å arbeide for bærekraftig skogbruk, gjennom å legge til rette for sertifiserting av skog og sertifisering av at skogprodukter kommer fra bærekraftig skogbruk.

 

Hasås er tilsluttet Kledningskontrollen – en frivillig kontrollordning for produsenter av overflatebehandlet kledning. Kledningskontrollens varemerke er et bevis på at produsenten fokuserer på kvalitet og miljø.