Reklamasjon

Fyll ut skjema

Skjema for reklamasjon

 • Innmelder av reklamasjon
 • Eventuelt utførende
 • Sluttkunde
 • Reklamasjonen gjelder
 • Dokumentasjon
 • Last opp eventuell dokumentasjon her
  Dra og slipp filer her, eller
  Godkjente filtyper: jpg, png, jpeg, gif.
 • Reklamasjonsårsak (beskrivelse):
 • Reklamasjonskrav/ forslag til løsning