Lekter

Lekter benyttes til utlekting av kledning på vegg utvendig, eller på tak for å legge takstein. Benyttes også innvendig på vegg og tak for spikerslag til panel og plater. Våre lekter leveres fotkappet i alle dimensjoner fra 11*36 til og med 48*48, dette forenkler montering og minimaliserer svinn på byggeplass. Våre lekter leveres i små håndteringsvennlige bunter på alle mindre dimensjoner, til og med 30*48. Dette gir effektiv håndtering på lager og byggeplass.