Utvendig belistning

Utvendig belistning benyttes rundt dører og vinduer. Man kan velge blant flere profiler for å skape sitt uttrykk på huset.

Belistningen egner deg til både hus og hytter.  

Vår utvendige belistning er enkel å montere for alle.  Se brosjyre på vindusbelistning som du finner på vår hjemmeside.

Der kan du finne ut hva du trenger og tips om montering.

Trenger du assistanse?

• kalkulasjon av tilbygg/enebolig?

• tekniske løsninger?

• dimensjonering av limtre/stål?

• veiledning i en byggeprosess?

• faglig veiledning gjennom byggeprosjektet?

 

KONTAKT OSS