Rupanel

Rupanel/ underpanel er et enkelt og rimelig produkt som normalt benyttes til utvendig undertak. Benyttes også under gips, på f.eks. baderom. Produktet har not og fjær på sidene og er endepløyd for å kunne skjøte utenom spikerslag. Det er små krav til kvalitet, og det må påregnes kvisthull og sprekk i dette produktet, se Norsk Standard.