Limtre

Splittlimtre brukes til sperrer og bjelkelag der hvor vanlig justert trelast ikke strekker til, der det er krav om noe høyere stivhet.

Splittlimtre er beregnet til bruk i skjulte konstruksjoner og leveres i eksakte lengder slik at det blir minimalt med svinn.