Slik monterer du Stjernepanel

Å sette opp panel kan du med litt veiledning klare selv. Her får du en steg-for-steg forklaring, og nederst i artikkelen finner du også en monteringsfilm.

1. Spikerslag

Spikerslaget skaper luft mellom panel og vegg, og settes opp på underlag det ikke kan spikres i.

 • Det skal være 60 cm avstand mellom spikerslagene, regnet fra midt på spikerslaget.
 • Bruk lekter med dimensjon 23 x 48 mm – minimum. Det er vanligste er å bruke dimensjon 30 x 48 mm. For ekstra god lufting bak panelet, brukes 36 x 48 mm.


Lettbetong og teglsten

Spikerslagene festes med:

 • Varmforsinket spiker
 • Spiker for lettbetong (minst 75 for lettbetong)
 • Stålspiker (minst 50 for tegl)
 • Plugger
 • Andre festemidler beregnet til slik bruk.

I noen vegger kan det ikke spikres, her festes spikerslagene med skruer og/eller ekspanderende plugger.


Plater på reisverk

Du trenger ikke spikerslag når underlaget er plywood, sponplater eller vanlig treverk.

På andre plater festes spikerslaget med vanlige spiker i underliggende lekter eller reisverket. I våtrom må du alltid bruke varmforsinket spiker. Spikeren skal være 3 x tykkelsen av det materialet du fester den til (panelet).

Bruk vater for å kontrollere at spikerslaget blir satt opp helt rett, slik at veggen blir rett. Bruke eventuelt klosser/trebiter under spikerslagene, for å utligne ujevnhetene og sikre at veggen blir rett. Husk at ved dårlig isolerte yttervegger og i våtrom, må du sørge for ventilering bak panelet.


Betong

Spikerslag festes med stålspiker, ekspanderende plugger eller skruer i plugger. Stålspikeren må gå minst 10-15 mm inn i betongen.

 

2. Montering

Panelene er endepløyd, slik at det enkelt å skjøte bordene. Skjøt panelbordene fortløpende mellom spikerslagene, og fest det i hvert spikerslag. Bruk en dor for å slå inn spikeren uten å skade panelet. Lim endeskjøtene.

Stående panel monteres på spikerslag horisontalt. Skal panelet derimot monteres liggende, settes spikerslagene vertikalt.

 

3. Spikring

Panelbordene spikres fast i spikerslagene, du kan også bruke festemidler, som panelklips, for å montere panelet.

Bruk dykkertspiker, her bør spikerlengden være 3x paneltykkelsen. Dimensjon 1,7 x 40 når panelet er 12 mm tykt, og 2,0 x 50 når panelet er 14 mm tykt. Er panelbordene 145 mm eller bredere, anbefales det at man alltid bruker 2 spiker i hvert spikerslag. Spikre ca. 2 cm inn fra siden på hvert bord. Ekstra tykke og brede paneler kan skrues fast til veggen.

Borer du hull til spikeren først, unngår du at panelet sprekker. Du kan også montere panelet direkte på fast underlag, som finer og sponplater, forutsatt at disse er rette og har tykkelse nok for å kunne feste panelet i. Betong, mur eller tegl kan også fungere som underlag, men da må du ha spesialfestemidler. For montering på underlag som gips og porøse plater, kan du legge spikerslag først.


Takpanel

Skal du ha panel på tak og vegger, bør du montere takpanelet først. Bruke bjelker eller spikerslag med 60 cm avstand, og spikre/ skru takpanelet i spikerslaget/bjelkelaget.

Består taket av tre eller treplater, kan panelet som regel spikres rett på underlaget.

Bruk spikerslag når:

 • Panelretningen er den samme som retningen av bjelkelaget
 • Når det er nødvendig med luftning bak panelet, som for eksempel i våtrom.

Ved overgang til vegg skal takpanelet kappes med ca. 1 cm åpning som etterpå dekkes av taklist eller skjules av veggpanel som går helt opp til takpanelet, uten slik åpning.


Veggpanel

Skal du ha stående panel utvendige hjørner, starter du med disse. Ellers begynner du i hjørner som vender innover.

 • Begynn i et hjørne, gå gjerne fra venstre mot høyre, eller motsatt om du er venstrehendt. Panelet skal/bør normalt spikres i fjærenden.
 • Bruk vater med jevne mellomrom for å kontrollere.
 • Avslutt panelet ca. 1 cm fra tak og gulv, og dekk dette med taklist/gulvlist.
 • Avslutt panelet ca. 1 cm fra tilgrensende vegg.