Kundene har talt

Vi har alltid som mål å bli bedre. Da må vi lytte til kundene våre. Derfor har vi gjort en kundeundersøkelse blant byggmestere og forhandlere.* Hva er vi gode på, og hva kan bli bedre? Vi har fått mange gode tips til hva våre kunder ønsker seg av oss. Samtidig er vi svært stolte over at 99% av de spurte er fornøyde med Hasås!

Å lytte til kundene er det viktigste vi gjør

Anne Louise Tveitan er uteselger i Hasås, og møter kundene våre daglig. – Det er veldig viktig for oss å gi kundene våre en anledning til å bli hørt. Vi må ta på oss «kundebrillene» iblant, og se oss selv utenfra. Det gir oss verdifull innsikt. Slik at vi hele tiden kan forbedre oss.

 Dette synes kundene er viktigst

Ikke helt uventet, er produktkvaliteten det aller viktigste for kundene – i tillegg til pris. Rask leveringstid er også rangert høyt. Det samme er personlig service.

– Det er veldig gøy å se at kundene setter pris på personlig service, og gir oss høy score på dette. Å yte den beste service for kundene våre er noe vi jobber hardt for hver eneste dag, så vi blir veldig glade når kundene anerkjenner det arbeidet vi gjør, sier Anne Louise. – Men at kundene er godt fornøyd med kvaliteten de får fra Hasås, er det aller viktigste for oss. For er det noe vi setter høyt, så er det kvalitet. I alle ledd. Dette er til enhver tid vårt største prioritet, sier Anne Louise.

Også på leveringstid ser kundene ut til å være fornøyd med Hasås, selv om noen kunne tenke seg litt raskere levering. – Dette vil alltid være en utfordring. Det er mange forhold som påvirker leveringstiden vår, og det er dessverre ikke alt vi rår over selv. Men vi jobber alltid for så rask leveringstid som mulig, men aldri på bekostning av kvalitet, forklarer selgeren.

Kundene ønsker mer informasjon

Kundene ønsker informasjon om både om produkter og nyheter, fra Hasås og bransjen generelt. Også brukerveiledninger og tips/triks er informasjon våre kunder setter pris på. Dette ønsker vi å ta på alvor. Det kommende året kommer vi derfor til å gjøre flere tiltak for å gi kundene våre mer informasjon.

Informasjon på nettsiden

I tillegg til å gi kundene bedre produktinnsikt i form at materiell og kursing, kommer vi til å vektlegge økt informasjon på nettsiden. Å skape godt innhold for både byggmestere og forhandlere blir viktig. Relevante artikler om produkter, nyheter, fagtips eller «slik-gjør-du-det»-veiledninger vil legge til rette for at kundene kan få faglig påfyll og relevant bransjeinformasjon ved å besøke nettsiden vår.

Personlig service og opplæring

  • Ifølge undersøkelsen ønsker kundene å få informasjon både på mail og på nettsiden vår, forteller Anne Louise. – Samtidig ser vi at mange setter pris på å få informasjonen i samtaler med selger. Så den type dialog vil vi naturligvis fortsette med, og kanskje også søke å gjøre enda bedre og mer informativ.

I år ble det også gjennomført en svært vellykket proffmesse, i samarbeid med våre leverandører. Å gi kundene våre produktopplæring gjennom gruppearbeid og morsomme aktiviteter, var en fin måte å gjøre det på. Så kanskje var det begynnelsen på en ny tradisjon? Vil du lese mer om proffmessen, klikk her.

Stjernepanel – et godt verktøy

Da vi lanserte vårt nye konsept Stjernepanel i 2018, var hensikten å gjøre det enklere for kunden å velge panel. Vi gjorde også flere tiltak som skulle gjøre det enklere å selge panel.

Vi har vært spente på om konseptet faktisk har gjort ting enklere, og undersøkelsen ga oss en positiv indikasjon. Nesten samtlige av de spurte mener Stjernepanel gjør det enklere for kunden å velge panel. De mener også at materiellet som er laget er et godt verktøy, som gjør det enklere for proff og forhandler å selge panel til kunde. – Vi har fått svært positiv respons på Stjernepanel både fra forhandlere og proff. De opplever også at kundene spør etter Stjernepanel. Så at kundeundersøkelsen underbygger inntrykket vi har fått «ute på veien» er moro! avslutter Anne Louise.

 

*Kundeundersøkelsen er sendt ut til et utvalg av våre kunder. Antall respondenter: 98, hvor flertallet av disse representerer våre viktigste kunder. Både byggmestere og forhandlere var representert i undersøkelsen, med ca. 50/50.