Hvorfor har noen kledninger bedre kvalitet enn andre ?

Ikke bare er det viktig å velge riktig kledningstype, det er også viktig å velge en kledning av god kvalitet. Slik at den holder seg godt. Lenge. Det krever sitt av både råstoffet og behandlingen av det.

Det er mange forhold som påvirker kledningens kvalitet. Bare se her!

Trærnes vekstvilkår påvirker råstoffet

Klima og veksttempo

Trærnes vekstvilkår påvirker kvaliteten på kledningen. Hvor de vokser og hvordan de vokser. Råstoffet til vår kledning henter vi fra Midt-Sverige. Der gir jordsmonn og klima optimale vekstforhold. For best mulig kvalitet på råstoffet, er det viktig at trærne vokser i moderat tempo. Vokser de for fort, vil det bli for store avstander mellom årringene. Det gjør at kvaliteten råtner og holdbarheten ikke blir like god. For trær som vokser i et moderat tempo, vil stokken få en optimal årringsbredde – som gir lang holdbarhet og gode lengder.

Store kvalitetsforskjeller i en og samme tømmerstokk

Det er store kvalitetsforskjeller på hvor man henter ut råvare til kledning i tømmerstokken. Vi bruker kun de beste delene av stokken.

  1. Ved å bruke den midtre delen av stokken, unngår vi i størst mulig grad vridninger og feil i råstoffet. Dette er ofte å finne i treets rotstokk som er nærmere røttene.
  2. Vi bruker sentrumsvirke 2xlog til all kledning. I denne delen av stokken er kvisten stort sett frisk og man unngår svartkvist (død kvist). Dette er absolutt det beste råstoffet til kledning.

Like vekstvilkår = jevn kvalitet på kledningen

Like vekstvilkår for trærne er viktig for at kledningen skal være jevn og fremstå helhetlig. Vi henter alt råstoff fra tilnærmet samme område. At råstoffet vi bruker har hatt like vekstvilkår, gir kledningen en jevn og god kvalitet.

 

Høvling for bedre malingsheft

Høvlingen påvirker hvor godt malingen sitter

Det er viktig at råstoffet høvles slik at malingen sitter godt på kledningen. Alle våre profiler er mikrorillet, slik at malingen får bedre heft. Av samme årsak er alle skarpe hjørner avrundet.

Endepløyd kledning gir mindre svinn

Hvordan kledningen høvles påvirker også hvor mye svinn det blir. Vi endepløyer all kledning, slik at den kan skjøtes fortløpende. Dette bidrar til mindre svinn for kunden.

 

Strenge krav til overflatebehandling

Velger du fabrikkmalt kledning, er det viktig at det brukes kvalitetsprodukter og at påføringen skjer under optimale forhold.

God beskyttelse og holdbarhet

Sjekk hva slags overflatebehandling som brukes på den fabrikkmalte kledningen. Kledningen trenger god beskyttelse mot vær og vind, og malingen påvirker derfor  kledningens holdbarhet. Vi bruker Jotun sine beste produkter på vår fabrikkmalte kledning. Jotun Opaque Primer og DRYGOLIN Color Expert på malt kledning, og Visir og Trebitt på beiset kledning.

Kledningskontrollen – din trygghet

Overflatebehandling bør skje etter strenge krav og under optimale forhold. Påleggsmengde, trefuktighet og overflatetemperatur må være riktig.

Vi har gode rutiner og interne krav for vår fabrikkmalte kledning. I tillegg har vi valgt å være medlem av Kledningskontrollen. En frivillig kontrollordning for produsenter av overflatebehandlet kledning. Alle som er tilsluttet Kledningskontrollen har pålagt seg en ekstern produksjonskontroll av Norsk Treteknisk institutt.

Vi leverer kvalitet i alle ledd, også når det gjelder overflatebehandling. Ved å velge kledning fra produsenter som er godkjent av Kledningskontrollen, kan du være helt trygg på at kvaliteten er like god som lovet. Du kan lese mer om vårt medlemskap i Kledningskontrollen her.

Har du spørsmål om kledningens kvalitet? Ta kontakt med oss, vi er kledningsspesialisten!