Hasås avd. Eikås

Fra og med januar 2023 er Eikås Sagbruk AS en del av Hasås AS.

I nesten 70 år har «saga i Eikåsen» produsert trelast til regionen, med solid drift de siste 20 årene. I dag jobber 35 stolte ansatte på produksjonsenheten i Eiken, som ligger en liten time nord for Lyngdal. Nå skal Hasås avdeling Eikås løftes ytterligere. Når Eikås nå er en del av Hasås, vil vi jobbe tett sammen om å produsere markedets beste trevirke til bruk i hytter og hus i store deler av landet.