Etiske retningslinjer

Vi bekjenner oss til et sett av verdier som skal være styrende for alt vi gjør som enkeltmennesker og som selskap. Alle våre handlinger, produkter og tjenester skal underbygge verdiene vi står for:

 • Hel ved – Vi er tvers gjennom pålitelige, ærlige og redelige. Vi er ekte vare, som leverer kvalitet i alt vi gjør. Vi står rakt opp for våre verdier.
 • Proaktiv – Vi har både evnen og viljen til å tenke nytt. Vi er i forkant når det gjelder oppfølging av kunder – og sørger for at kundene raskt får levert det de trenger.
 • Hjelpsom – Vi er serviceminded, og vi er ikke redd for å ta i et tak. Vi gir gode råd og finner alltid gode løsninger på dine problemer. Vi liker å gjøre det lille ekstra for andre.
 • Likanes – Vi er jordnære, joviale og hyggelige. Der er trivelig å være med oss. Vi er litt lekne og har alltid et smil på lur.

Etikk

Etikk er viktig i dagens næringslivsdebatt. Hasås AS skal aldri komme i konflikt med vanlig folkeskikk eller god forretningsetikk. Vår etiske retningslinjer:

 • Vi skal være til å stole på internt og ekstern overfor alle våre forbindelser.
 • Vi skal følge retningslinjer i vår egen personalhåndbok, lover og regler.
 • Sensitiv markedsinformasjon skal behandles med forsiktighet og våre medarbeidere skal være forutsigbare og yte troverdighet.
 • Ingen ansatte i Hasås AS skal, ved innkjøp av trelast, byggevarer eller driftsmidler, ha egen vinning i kraft av sin ansettelse utover det våre kunder har. Vi skal ikke delta på reiser/arrangementer som er påspandert av forretningsforbindelser uten at dette er godkjent av daglig leder.
 • Gaver fra forretningsforbindelser skal minimaliseres. Gaver skal normalt samles inn og trekkes mellom våre medarbeidere, slik at alle får samme mulighet til å vinne. Ved tvil skal gaver godkjennes av nærmeste overordnede. Gaver som ikke kan ansees som kutyme skal avvises.
 • Ingen i styret i Hasås AS, skal bruke sin kunnskap, tilegnet i form av styremedlem, til egen vinning.
 • Vi skal vise åpenhet i alle relasjoner og ikke ha en skjult agenda som det kan bli stilt spørsmålstegn ved.