Glasslist

Glasslist benyttes ved utskifting av glass i eldre vinduer og har egnet spor for dette. Ubehandlet i fallende lengder.